KURS FØRFØDSEL


FOR PAR - MENN - GRAVIDE


Dere står overfor et stort livsskifte, og mit intensjon med disse kurs er at dere blir fysisk, mentalt, emosjonelt kledt på til å møde det nye med tryghhet, glede og masse kærlighet.

Fødselsforberedende Kurs (2,5 timer)  •  Kurs med fokus på kropp og bevægelse 


  • Kurs for kommende fedre


  • Kurs med fokus på pust og åndedrettet


  • Kurs Familieliv og oppdagelse under gravitet og etter fødsel. 


Pris 600,-


Sted; Gåravegen 66, Bø i Telemark
Rom for Nærvær & Livsglede (2 timer)


- Etterfødsel sirkel


- Kvinnesirkel


- Månemøter 2.0


Donasjonsbasert

Kurs for kommende fedre


Kom med hår på brystet og reis med endda flere!


Du kan mere enn våte klute, og klemte hender, og i dette rene kommende fedrekurs skal dere få masse redskap til fødslen så du kan støtte dit barn og kvinne på aller beste vis. Du er den viktigeste støttespiller på stua, før og etter. På kurset får du konkrete værktøy.